Felanmälan

Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonnummer: 0500 - 49 97 00

Upptäcker du någon skada eller fel på kommunens fastigheter eller anläggningar,  farliga hinder på cykelbanor eller vägar i tätorterna, läcka i kommunens vattennät eller fjärrvärmenät med mera. Då kan du göra felanmälan dygnet runt på tfn 0500-49 97 00.

Är det en akut situation, t ex pågående inbrott eller brand, larmar du SOS-alarm via 112.

Observera att du kan bara göra felanmälan av sådant som berör kommunens fastigheter eller anläggningar, det går t ex inte att anmäla fel på privata fastigheter. 

Elförsörjning

Vid störningar i elförsörjningen ska du söka information på ditt elnätsföretags hemsida.

Det finns 5 elnätsföretag i Skövde Kommun. Du hittar dem och länk vidare till deras hemsidor under sidans länksektion.

Ifall du inte vet vilket elnätsföretag din fastighet tillhör finns även en karta som visar gränserna för de olika elnätsföretagen. 

Felanmälan trasig gatubelysning

 Upptäcker du en trasig gatubelysning gör du felanmälan via formuläret som du hittar under länkar.

Fjärrvärme

Fel i fjärrvärmeförsörjningen som inte är akuta görs till Skövde Värmeverk, se länk.