Gatubelysning

Vid frågor/felanmälningar gällande gatubelysning gör en felanmälan direkt här via webben i nedanstående formulär. Vid akuta ärenden utanför kontorstid gäller följande nummer: 0500-49 97 00.

Information om gatubelysningen

Alla lampor kontrolleras två gånger per år, i januari samt i september månad.

Vid fel på enstaka lampor lagas dessa vid ordinarie tillsynsrundor. Då flera lampor är släckta i ett område åtgärdas detta snarast möjligt.

Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen ska klippas av den som äger fastigheten där trädet står.

Felanmälan gatubelysning

Ärendebeskrivning: Fyll i det alternativ som passar bäst.
  
Ort/område som berörsOrt eller stadsdel
 


  
Gatuadress som berörs av felanmälan:
  
 Kontaktuppgift felanmälare
 I fall vi behöver mer info uppskattar vi om du fyller i ditt namn och telefonnummer
Namn/Telefon:
  
Övriga upplysningar:
Skicka in din felanmälan: