Begränsad framkomlighet i Mörkekorset

Vi kommer den 6 december att utföra beläggningsarbeten vid Mörkekorset

Endast en fil från Hjohållet kommer vara öppen. Arbetet pågår mellan 8:00 och 15:00.

Vid de platser där arbete pågår råder begränsad framkomlighet för alla trafikslag. Var uppmärksam på flaggvakter och orange vägvisning.