Fjärrvärmeläcka i Ryd

Vi har fått en fjärrvärmeläcka på torget i Ryd, vilket innebär att det kommer vara helt avstängt fram till vecka 24. "Respekt och kärlek" flyttas till parkeringen.

Musikfestivalen "Respekt och kärlek" kommer att gå av staplen som planerat, men flyttas till parkeringen bredvid torget.

Torghandel och andra aktiviteter som bedrivs på platsen kommer under tiden fram till vecka 24 tyvärr inte vara möjliga att genomföra.

Vi arbetar på att laga läckan så att torget kan användas igen så snart som möjligt. Fram till dess hoppas vi på överseende med eventuella störningar som kan uppstå.