Renspolning av dricksvattennätet i Timmersdala

Skövde kommun kommer med start måndagen den 13 november utföra renspolning av vattenledningsnätet i Timmersdala.

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten som har förekommit i vissa områden i Timmersdala.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas är stryrd vattenspolning, detta innebär att man styr vattenflödet i ledningen genom att stänga ett antal ventiler (ökar hastigheten) mot en brandpost för att spola ut avlagringar (järn och mangan) i röret.

Påverkan hos kund

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningen. Missfärgningarna är inte farliga, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.
Bästa sättet att bli av med missfärgningen är att spola rikligt och länge, gärna så nära vattenmätaren som möjligt.

Vattentrycket kan påverkas under tiden vi genomför spolningen och vattnet kan även stängas av  korta perioder.

Tidplan

Arbetet påbörjas måndag v.46 och beräknas vara klart torsdag v.47.
Vi kommer genomföra spolningen måndag till torsdag båda veckorna mellan kl. 07:00-20:00.

Vi ber er ha överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs så vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era kranar.