Vallevägen delvis avstängd

Vallevägen kommer delvis att vara avstängd från V41 och 5 veckor framåt

Gatan kommer vara avstängd mellan Sveagatan och Mariebergsgatan. Trafiken kommer att ledas om, följ orange vägvisning.

Vi kommer att utföra renoveringsarbeten längs gatan.

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas på förståelse för de besvär som kan uppstå.