Bild på hur stadsbussterminalen kommer se ut när utbyggnaden är klar.

Stadsbussterminalen blir ännu bättre!

Näst på tur i utvecklingen av centrumkärnan är utbyggnaden av stadsbussterminalen, det vill säga ytan för stadsbussar vid Resecentrum. Den nya terminalen kommer att invigas den 23 oktober 2017.

Allt fler reser med kollektivtrafiken i Skövde och busstrafiken står för en stor del av ökningen. Det ökade resandet innebär att stadsbussterminalen behöver byggas ut för att i framtiden kunna hantera ökad trafik. Utbyggnaden, som är ett samarbete mellan Skövde kommun och Västtrafik, är klar den 23 oktober 2017.

Den nya terminalen har bland annat fått fler hållplatslägen, fler cykelparkeringar och ett nytt cykelgarage för trygg och väderskyddad cykelparkering. Hela terminalområdet lyfts med mer grönska, utsmyckning och belysning.

Välkommen på invigning!

Måndagen den 23 oktober börjar stadsbussarna gå från den ombyggda terminalen kl 04.00. Samma dag kl 10.00 hålls invigningen av stadsbussterminalen. Välkommen förbi för att lyssna till hur projektet har gått och hur bra den nya stadsbussterminalen har blivit!

Samtidigt som den nya terminalen invigs tas den tillfälliga terminallösningen ur bruk. Därmed återställs Trädgårdsgatan till ursprungligt utseende. Har du svårt att hitta vid övergången eller på den nya terminalen finns kundvärdar på plats vid flytten för att svara på frågor och hjälpa dig rätt.

Den nya stadsbussterminalen i korthet

Bilden längst upp på den här sidan illustrerar hur stadsbussterminalen kommer se ut när utbyggnaden är klar. Klicka här för att öppna en större version av bilden.

Utbyggnaden av stadsbussterminalen innebär att fler hållplatslägen skapas och att stadsbusstrafiken kan öka.

Terminalen blir mer attraktiv, trygg och lättillgänglig. Hela området kommer att uppfattas som mer lättnavigerat, där ändringar i markbeläggningen, trädplantering och andra materialval spelar in.

För att skapa en trygg och aktiv plats där människor inte bara byter buss, utan även väljer att mötas, lägger vi fokus på belysning, offentlig utsmyckning och tillgängliga sittplatser.

Ett nytt cykelgarage, där du kan låsa in din cykel, placeras mellan hållplatslägena. Det tillkommer även flera nya cykelställ.

Parkeringsmöjligheterna för bil i anslutning till terminalen kommer att öka. Förutom att vi bygger ett parkeringshus på kvarteret Mode, har vi även ställt iordning parkeringsplatser på Långgatan vid kvarteret Sleipner samt en i korsningen Majorsgatan/Mariestadsvägen vid kvarteret Soldaten.

Klicka här för att få se hur den nya stadsbussterminalen kommer se ut och hur den kommer vara organiserad