Bild på en toalett och en disktrasa.

Spola inte ner trasor i avloppet!

Under en längre tid har vi haft problem på pumpstationen i Stöpen eftersom personer i området spolar ner trasor i avloppet.

Det leder till att våra pumpar stannar på grund av överbelastning och att Luttrabäcken blir nedsmutsad. Det innebär även att vår personal får lägga onödig arbetstid på att rensa pumparna på trasor, något som stjäl värdefull arbetstid.

Trasorna hör självklart inte hemma i avloppet utan ska slängas bland de vanliga hushållssoporna. Tack för att du respekterar detta.