kran som fylller ett vattenglas

Kommunalt vatten och avlopp till Varola

För Varola tätort samt överföringsledningen mellan Skövde och Varola finns nu en projekterad ledningsdragning framtagen.

Varola tätort

Projektering för tätorten finns framtagen, vill du se vart ledningen kommer att gå förbi din fastighet finns karta under dokument.

Längs med Varolavägen

Möjliga anslutningspunkter längs med överföringsledningen finns framtagna. Vill du ansluta till det kommunala vattnet och avloppet kontakta Skövde VA. Senast den 15 augusti 2016 måste en servisanmälan (bindande) inkomma till Skövde kommun.