AiR Skövde

Application AiRS

 

Konstmuseet i Skövde har sedan 2014 bedrivit ett gästateljéprogram med stöd från Västa Götalandsregionen. Under hösten 2016 stod en ny ateljé och bostad klar. Bostaden består av en boendedel och en ateljédel om totalt 50 m2. Den ligger i samma kvarter som Rosa Huset vilket huserar Skövde Konstskola, Skaraborgs Konstgrafiska verkstad, Galleri Lucifer och KAC (Kulturarbetscentrum) och är dessutom granne med Konstmuseet och Skövde Kulturhus.

Sedan starten 2014 har frågan vi ställt oss varit, hur kan vi som konstinstitution vara värd för en "Artist in Residece"-verksamhet? I det arbetet börjar vi nu se både ett arbetssätt och ett förhållningssätt växa fram. AiR Skövde är samlingsnamnet på den övergripande verksamheten i lokalen, utbyten och samverkan utifrån ett utvidgat perspektiv på museet. AiRS för dialog med flera lokala aktörer bland dem Högskolan i Skövde och Skaraborgs Konstgrafiska verkstad. En viktig del i arbetet är utbytet mellan inbjuden konstnär och det lokala konstnärerna, det sker genom olika samarbeten och sociala möten. AiRS är namnet på det internationella residensarbetet. Där arbetar vi med platsspecifika "open calls" och ateljébesök, vilket är grunden i det viktiga nätverks-och kunskapsbygget på museet. Konstnärligt fokus i AiRS ligger på konst med en socialt engagerad praktik och arbeten i det offentliga rummet. På så vis aktiverar museet också andra ytor än den vita kuben och en tydlig interaktion med Skövdeborna. Arbetet med AiRS sker i nära samarbete med konstnär/curator Anna Viola Hallberg och VGR.