AiR Skövde

AIR Skövde är ett residens för internationella konstnärer, grundat 2014. AiR Skövde är samlingsnamnet på den övergripande verksamheten i lokalen, utbyten och samverkan utifrån ett utvidgat perspektiv på museet.

Air Skövde 2019

Nu är residenskonstnären för 2019 utsedd och det blir Khin Thethtar Latt aka Nora, Yangon., Myanmar. Khin kommer att gästa Skövde under våren 2019. 

Vill du komma i kontakt med henne eller med oss som driver residenset, maila airskovde@skovde.se.

"Hello everyone.

Now our visit to Yangon and our work with mapping the contemporary art scene in relation to an extended social art practice has come to an end. It has been a wonderful experience and we find the Yangon art scene full of potential. We would like to extend our sincere gratitude to each and every one of you. Your hospitability and kindness has been outstanding. The interest for implementing a critical stance is something that most of you talked about and we can foresee interesting things emerging in the near future. We are happy to announce that our choice for the 2019 AiRS residency is Khin Thethtar Latt aka Nora. Many of you were close candidates! Skövde and Yangon are two cities with differences but also similarities where you least expect it, we think Khin Thethtar Latt will explore this in an interesting way and be a good representative of you all. Now Yangon is a node to AiRS and hopefully the future holds many more exchanges. One of the great challenges where ever we practice art currently is to “claim” public space and stand united and share experiences.

Let’s keep in touch. All the best"

- Anna Viola & Thomas, Air Skövde

 


Konstmuseet i Skövde har sedan 2014 bedrivit ett gästateljéprogram med stöd från Västa Götalandsregionen. Under hösten 2016 stod en ny ateljé och bostad klar. Bostaden består av en boendedel och en ateljédel om totalt 50 m2. Den ligger i samma kvarter som Rosa Huset, vilket huserar Skövde Konstskola, Skaraborgs Konstgrafiska verkstad, Galleri Lucifer och KAC (Kulturarbetscentrum) och är dessutom granne med Konstmuseet och Skövde Kulturhus.

Sedan starten 2014 har frågan vi ställt oss varit: Hur kan vi som konstinstitution vara värd för en "Artist in Residence"-verksamhet? I det arbetet börjar vi nu se både ett arbetssätt och ett förhållningssätt växa fram. AiR Skövde är samlingsnamnet på den övergripande verksamheten i lokalen, utbyten och samverkan utifrån ett utvidgat perspektiv på museet. AiRS för dialog med flera lokala aktörer bland dem Högskolan i Skövde och Skaraborgs Konstgrafiska verkstad. En viktig del i arbetet är utbytet mellan inbjuden konstnär och det lokala konstnärerna, det sker genom olika samarbeten och sociala möten. AiRS är namnet på det internationella residensarbetet. Där arbetar vi med platsspecifika "open calls" och ateljébesök, vilket är grunden i det viktiga nätverks-och kunskapsbygget på museet. Konstnärligt fokus i AiRS ligger på konst med en socialt engagerad praktik och arbeten i det offentliga rummet. På så vis aktiverar museet också andra ytor än den vita kuben och en tydlig interaktion med Skövdeborna. Arbetet med AiRS sker i nära samarbete med konstnär/curator Anna Viola Hallberg och VGR.