Barn & utbildning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Skolstart - Grundskolan

Skolstart - Grundskolan

Alla grundskolor startar måndag 20 augusti 2018. 10 augusti 2018
Uppropstider för dig som ska börja årskurs 1 på gymnasiet

Uppropstider för dig som ska börja årskurs 1 på gymnasiet

Skolan börjar måndag 20 augusti. 10 augusti 2018
Samverkan ska leda till förbättringar i skolan

Samverkan ska leda till förbättringar i skolan

Skövde kommun ingår sedan hösten 2017 i ett treårigt samarbete med Skolverket. Projektet heter ”Samverkan för bästa skola”, SBS, och innefattar en mängd olika insatser som ska främja utvecklingsarbetet inom och mellan skolorna. 10 augusti 2018
Välkommen på invigning av Trädgårdsstadens skola

Välkommen på invigning av Trädgårdsstadens skola

Onsdag 22 augusti invigs nybyggda Trädgårdsstadens skola. 26 juni 2018
"Sjung om studentens lyckliga dag..."

"Sjung om studentens lyckliga dag..."

Se bilder från fredagens studentkortege! 15 juni 2018
Fler nyheter