Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Vill du ha allmän förskola för ditt barn?

Vill du ha allmän förskola för ditt barn?

Från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år får det gå i allmän förskola. 15 mars 2019
Samma driftpeng till fristående och kommunala skolor

Samma driftpeng till fristående och kommunala skolor

I dagens SLA (21/2) kan man läsa om att friskolan Montessori överklagar kommunens beslut om driftpeng till skolorna för 2019 till Förvaltningsrätten. Anledningen till överklagan är att Montessori anser sig ha fått en lägre driftpeng än de kommunala skolorna. 21 februari 2019
Grattis Teresa och Marie!

Grattis Teresa och Marie!

Kungliga samhällets lärarpris 2018 tilldelas ämneslärarna Teresa Ciaccio Linderoth och Marie Holgersson, Gymnasium Skövde Västerhöjd. 29 januari 2019
Ny barnomsorgstaxa

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2019 höjs taxan för barnomsorg. 02 januari 2019
Gymnasieelever har FN-konferens om flyktingsituationen

Gymnasieelever har FN-konferens om flyktingsituationen

17-18 december genomför cirka 90 elever från åk 2 på Gymnasium Skövdes samhällsprogram ett FN-rollspel. 18 december 2018
Fler nyheter