Barn och utbildning

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn, ungdomar och vuxna. Det finns ett brett utbud av omsorgs- och utbildningsalternativ.

Här kan du läsa mer om dessa alternativ, allt från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning och musikskola. Det finns också information om bland annat läsårstider, matsedel, skolskjuts och hur du ansöker om barnomsorg eller väljer skola.

Aktuellt

Dags att välja skola inför åk 7

Dags att välja skola inför åk 7

Välkommen till informationsmöten på de skolor du är intresserad av att veta mer om. Skolvalet till årskurs 7 är öppet 1-31 januari 2020. 02 december 2019
Garanterad skolplacering till förskoleklass 2020

Garanterad skolplacering till förskoleklass 2020

I slutet på oktober kommer du som vårdnadshavare till en sexåring att få ett erbjudande om garanterad skolplacering. 11 november 2019
Skövde kommun får rätt mot Arbetsmiljöverket

Skövde kommun får rätt mot Arbetsmiljöverket

Idag meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping att de upphäver Arbetsmiljöverkets krav på vite gällande arbetsmiljöåtgärder i förskola, grundskola och gymnasieskola i Skövde kommun. 08 november 2019
Skövde kommun ska vända frånvaro till närvaro i skolan

Skövde kommun ska vända frånvaro till närvaro i skolan

I Sveriges kommuner finns det idag många elever som har längre perioder av ogiltig frånvaro. För eleven innebär varje missad lektion, missad undervisningstid. Att uppmärksamma dessa elever och agera i tid med rätt insatser är framgångsfaktorer för att vända frånvaro till närvaro. Nu satsar Skövde kommun på att bli Sveriges bästa närvarokommun. 11 oktober 2019
Vill du ha allmän förskola för ditt barn?

Vill du ha allmän förskola för ditt barn?

Från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år får det gå i allmän förskola. 09 oktober 2019
Fler nyheter