Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Informationskväll om gymnasiet för dig som går i åk 9

Informationskväll om gymnasiet för dig som går i åk 9

Välkommen onsdag 7 november kl. 16.30-19.30 till Arena Skövde! 08 oktober 2018
Nya avdelningar öppnar inom förskolan

Nya avdelningar öppnar inom förskolan

I takt med att antalet invånare i Skövde kommun ökar bygger barnomsorgen och förskolorna ut. 18 september 2018

Skövde kommun vidtar åtgärder för att säkerställa god inomhusmiljö på Käpplundaskolan

Skövde kommun tar uppgifterna om problem med inomhusmiljön på Käpplundaskolan på stort allvar. Åtgärder har vidtagits för att utreda problemen och omfattningen av dem. 21 augusti 2018
Samverkan ska leda till förbättringar i skolan

Samverkan ska leda till förbättringar i skolan

Skövde kommun ingår sedan hösten 2017 i ett treårigt samarbete med Skolverket. Projektet heter ”Samverkan för bästa skola”, SBS, och innefattar en mängd olika insatser som ska främja utvecklingsarbetet inom och mellan skolorna. 10 augusti 2018
"Sjung om studentens lyckliga dag..."

"Sjung om studentens lyckliga dag..."

Se bilder från fredagens studentkortege! 15 juni 2018
Fler nyheter