Skövde - naturligt skol- och utbildningscentrum

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Vi erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Aktuellt

Skolutvecklingsmedel för 2018 har delats ut

Skolutvecklingsmedel för 2018 har delats ut

Grattis till de sex enheter som fick ta emot årets Skolutvecklingsmedel! 12 december 2018
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

På Eriksdalskolans högstadium bedrivs sedan vårterminen 2018 ett kollegialt lärande i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 03 december 2018
Grundskolan anpassas utifrån förändrat elevunderlag

Grundskolan anpassas utifrån förändrat elevunderlag

En nyligen genomförd utredning kring skollokaler visar på förändringar i behoven av elevplatser. Därför föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ett antal förändringar i grundskoleorganisationen. 26 november 2018
Kockduell för högstadieelever i åk 8 och 9

Kockduell för högstadieelever i åk 8 och 9

Måndag 26 november går stadsfinalen av Kockduellen för högstadieelever av stapeln på Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Gymnasium Skövde Kavelbro. 23 november 2018
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nedläggning av Varola skola

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nedläggning av Varola skola

Enligt skollagen ska Skövde kommun bedriva en likvärdig skola med god kvalitet. Det innebär att alla elever ska ha samma förutsättningar oavsett vilken skola de går på. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gör bedömningen att det inte längre är möjligt att uppfylla skollagens krav i Varola skola. 13 november 2018
Fler nyheter