Förskola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på förskolebarn.

Förskola och barnomsorg

Skövde kommun erbjuder dig och ditt barn en väl utbyggd barnomsorg med förskolor som har specialavdelningar för olika behov.

Du kan välja på kommunal eller fristående förskola åt ditt barn.
 
Verksamhetens innehåll är i linje med de förändringar som äger rum i vår omvärld och förbereder därmed ditt barn på bästa sätt för dess fortsatta möjligheter i samhället.

Förskolorna i kommunen inspireras av olika arbetssätt men strävar alla mot samma mål i läroplanen för förskolan.
 
Barn och utbildningsnämnden eftersträvar en pedagogisk helhetssyn för ditt barn från ett till tjugo år.
 

Här hittar du mer information

I foldern om barnomsorg nedan, kan du läsa mer om barnomsorgen i kommunen.

Du kan ta del av förskolornas verksamhetsbeskrivningar under rubrikerna "Kommunal förskola" eller "Fristående förskola" i huvudmenyn till vänster.