Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Skogens förskola.

Skogens förskola

Förskolan ligger vackert i utkanten av Skövde i stadsdelen Skultorp.

Som namnet beskriver ligger förskolan i skogsmiljö i ett naturskönt område nära skog och sjö. Byggnaden är en fantastiskt arkitektritad byggnad med spännande detaljer och vrår där barnen har möjlighet att tillsammans i lek fantisera och utforska.

Organisation

Förskolan består av fem grupper med var sitt hemviste. Grupperna heter Stubben, Lyan, Grottan, Kulan och Holken. De är åldersindelade från ett till fem år. Varje barngrupp utgår från sitt eget hemviste men har under dagen även tillgång till de övriga hemvisten som finns i huset. Alla barn har även tillgång till alla gemensamma utrymmen som exempelvis lektorget samt ateljén. Måltiderna äter vi tillsammans i vår matsal där vi har insyn i köket där maten tillagas. Personalen har fasta arbetslag men samverkar med helheten.

Verksamhet

Genom de olika mötesplatser som finns i huset träffar barnen varandra i olika åldrar. Även personalen lär känna alla förskolans barn. Vi arbetar med gemenskap på förskolan där ”alla barn är allas barn”. För att ett sådant arbete ska ge trygghet för barnen pratar vi mycket om värdegrund och förhållningssätt både vuxna emellan och med barnen.

Vi ser varje barn som rikt, kompetent och nyfiket på att utforska omvärlden. Barn och personal arbetar tillsammans i olika projekt där barnens intresse får styra. Grunden i vårt arbete är att skapa inflytande för barnen.

Samverkan

Skogen har som mål att skapa goda relationer till alla vårdnadshavare och värnar om att de ska känna sig insatta och delaktiga i förskolans verksamhet. Vi är öppna för idéer som kommer från barn och vårdnadshavare och försöker att göra någonting med dem.