Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Uddagårdens förskola.

Uddagårdens förskola

Förskolan ligger i Havstenaområdet nära Käpplunda- och Havstenasjöarna.

Uddagårdens förskola har sjöutsikt, fina grönområden och lekplatser på promenadavstånd. Det är en mindre förskola med en hjärtlig atmosfär med känsla av gemenskap och samhörighet.

Organisation

Förskolan består av två avdelningar: Vattendroppen för de yngre barnen och Solstrålen för de äldre barnen. Gemenskapen är viktig och ”alla barn är allas barn”.

Verksamhet

Lek- och lärmiljön är föränderlig på avdelningarna och utgår från barngruppens behov och intressen. Miljöerna är tydliga för att förstärka barnens språk och samspel. Det ger barnen förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Barnen kan delas in i mindre grupper under dagen.

För personalen är det viktigt att se varje barn och att ge dem en trygg omsorg vilket bidrar till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.

Förskolans förhållningssätt kännetecknas av lyhördhet, respekt och förståelse för varandra. De ser varandras olikheter som en tillgång.

Barn och personal upptäcker sin omgivande miljö och lär sig leva i samklang med miljön, naturen och varandra för att på så sätt arbeta för en hållbar framtid.