Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Bild på barn som lämnas på förskolan och som tas emot av pedagog.

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare erbjuds möjlighet till inflytande för att kunna påverka verksamheten i förskolan. Ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och förskola är en förutsättning för att det arbetet ska lyckas.

Det finns olika möjligheter för dig som vårdnadshavare att vara med och påverka verksamheten. Du kan till exempel delta i föräldramöten, besvara brukarenkäter eller ge feedback till förskolan när du tycker att det finns saker som behöver uppmärksammas.

Förskolan eftersträvar att du som vårdnadshavare ska ha en god inblick i verksamheten och uppmuntrar till all form av delaktighet. Dina åsikter och tankar är värdefulla!

Exempel på olika tillfällen för delaktighet/samverkan:

  • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • Föräldramöten
  • Drop-in
  • Traditionsfirande
  • Uppföljningssamtal
  • Utvecklingssamtal


Kommunen har även en digital klagomål- och synpunktshantering, se under ”Länkar”.
Här har du möjlighet att vara anonym. Den som tar emot ditt klagomål är skyldig att utreda och vidta nödvändiga åtgärder.