Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Bild på lärare som hjälper elev.

Mottagnings- och modersmålsenheten (MME)

Nyanlända barn och unga har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola. För information om den svenska skolan för nyanlända, se under "Länkar".

På mottagnings- och modersmålsenheten samordnas mottagning, kartläggning och uppföljning av nyanlända elever i grundskola och gymnasium. Kartläggning och undervisning sker på enheten under elevens första åtta veckor i svensk skola. Enheten samordnar och genomför också modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

För barn i förskoleklass genomförs ett inskrivningssamtal på enheten. Barnet börjar sedan direkt i sin förskoleklass. Barn i förskola skrivs in och börjar direkt i respektive förskola.

MME genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning för nyanlända elever, steg 1 och 2. Vid behov genomförs dessa kartläggningar även med nyanlända elever som tidigare gått i svensk skola i annan kommun. MME inleder en kartläggning av elevens språkutveckling genom Skolverkets material Bygga svenska.

Skolsköterska på MME är med vid inskrivning av elev och genomför senare ett hälsosamtal.

För mer information om hur kommunen arbetar med flyktingfrågor och integration, se under "Länkar".

Hur hittar jag till mottagnings- och modersmålsenheten?

Besöksadress: Loringavägen 22, 541 56 Skövde

Vägbeskrivning för dig som kommer med buss (restid cirka 25 minuter)
Tag buss mot Skultorp från resecentrum i Skövde. Gå av vid hållplats "Solvägen". Sväng vänster på Loringavägen och följ den cirka 600 meter. Mottagnings- och modersmålsenheten ligger på höger sida i före detta förskolan Gullvivans lokaler.