Talpedagoger

Stöd till elever med kommunikation-, tal- eller språksvårigheter.

En talpedagog hjälper och stöttar dig och ditt barn genom att:

  • arbeta förebyggande för en god språklig miljö
  • arbeta med tidiga insatser för att främja en god läs- och skrivutveckling
  • analysera och bedöma barnets/elevens språk, tal och röst
  • tillsammans med personal kartlägga behovet av tal och språkstöd som utgångspunkt för fortsatt arbete
  • vid behov arbeta enskilt eller i grupp med elever som behöver tal och språkstimulans
  • ge information, råd och stöd till dig som förälder
  • ge fortbildning till personal om tal, språk och kommunikationsutveckling
  • erbjuda konsultation till personal
  • vid behov utveckla alternativa kommunikationssätt
  • vid behov samverka med logoped, habilitering, BVC med flera

 

Om du som förälder har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns lärare/mentor eller rektor.