Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Bild på bok och händer.

Kommunal grundsärskola

Grundsärskolan är den obligatoriska delen av särskolan.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta studier och för att i aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utirfrån sina förutsättningar sak utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Utbildningen i grundsärskolan ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.
 
I Skövde finns grundsärskolan på:
  • Billingskolan
  • Lundenskolan
  • Rydskolan
  • Vasaskolan
Elever mottagna i grundsärskolan kan få sin undervisning i en grundskoleklass på andra skolor i kommunen (integrerade elever).
 
För mer information om grundsärskolan se rubrik i huvudmenyn.