Eriksdalskolan

Den lilla skolan med delaktighet och engagemang med placering på Östermalm.

Eriksdalskolan är en F-9 skola. Här är eleverna indelade i årskursklasser som delas i mindre grupper utifrån ämnets karaktär och för att gynna elevernas lärande. På skolan finns även ett fritidshem som erbjuder eleverna kompletterande verksamhet utanför ordinarie skoldag.

Skolan arbetar efter visionen:
Alla elever ska bli vinnare i sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar!

Välkommen till Eriksdalskolan!