Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Frösve skola.

Frösve skola

Frösve skola finner du i Stöpen en mil norr om Skövde. Skolan har ca 300 elever i åldrarna 6-12 år.

På skolan finns även fyra fritidshem för förskoleklassen, åk 1, åk 2 och en fritidsklubb för de äldsta eleverna från åk 3 och uppåt. 

Frösve har en stor härlig skolgård, som inbjuder till lärande, lek och rörelse.

Länkar