Bild på Helenaskolan

Helenaskolan

Skolan ligger i centrala Skövde och är en grundskola för årskurs 7-9.

På Helenaskolan utvecklar eleven tilltro till sin egen förmåga för att göra väl underbyggda val för framtiden. Självförtroende för framtiden är skolans vision. Vi lär på riktigt och formar morgondagens medarbetare. Skolan arbetar med datorprogrammering av robotar. Språket i skolans alla ämnen har en central roll och skolan satsar på bästa möjliga möten med varje individ. Som elev på Helenaskolan får man under sin studietid låna en elevdator som stöd och hjälp för sina studier.

Helenaskolan erbjuder läxhjälp, sommarskola och en tjuvstart i augusti för att verka för en god start för nya elever på en ny högstadieskola.

Spetsutbildning i matematik

Helenaskolan en av 25 skolor i Sverige som på uppdrag av Skolverket får anordna spetsutbildning. Helenaskolan erbjuder från höstterminen 2014, som enda skola i Västra Götaland, spetsutbildning i matematik. Utbildningen är riksrekryterande och syftet är att ge elever möjlighet att läsa matematik i en högre studietakt. Eleverna läser gymnasiekursen Matematik 1C och 50 poäng av Matematik 2C under sin tid på Helenaskolan. Antagning sker genom urval där betyg i matematik, antagningsprov samt en intervju ingår.

Sociala medier

Helenaskolan finns på sociala medier och har konton på både Facebook och Instagram. Sökordet för båda är Helenaskolan.