Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Bild på text om spetsutbildningen.

Spetsutbildning i matematik

Utbildningen är öppen för alla som ska börja årskurs 7 oavsett var man bor.

Helenaskolan erbjuder på uppdrag av Skolverket en spetsutbildning i matematik. När du går spetsutbildningen har du alla ämnen som ingår i åk 7-9. Du har fler matematiktimmar vilket innebär en högre studietakt. Du kommer hinna läsa även gymnasiekursen Matematik 1C och 50 poäng av Matematik 2C under din tid på Helenaskolan. Vi samarbetar med Gymnasium Skövde och du kommer även möta lärare från gymnasiet under din tid på Helenaskolan.

Hur ansöker jag?

Vid ansökan till spetsutbildningen behöver du göra ett val av skola (Helenaskolan) samt skicka in en skriftlig ansökan. 

Ansökan till spetsutbildningen ska ha kommit in till Helenaskolan senast 8 januari. Prov och intervjuer kommer sedan att genomföras tisdag 19 januari.

Val av skola gör du mellan 1-31 januari med hjälp av e-tjänsten för förskola och skola, se under "Länkar". Du som bor i annan kommun skickar endast in en skriftlig ansökan.

För ansökan, se blankett under "Dokument". 

Spetsutbildningen har riksintag och är öppen för alla som ska börja årskurs 7 oavsett bostadsort. 

Målsättning

Målsättningen med spetsutbildningen är att eleverna under de tre åren på Helenaskolan ska öka sitt intresse för matematik. 

Förutsättningar

När det gäller matematik så avser vi att ha ett högre tempo än normalt. Eleverna på spetsutbildningen kommer att följa ordinarie undervisning i språk, samhälls- och naturorienterande ämnen, idrott, slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild och musik precis som alla elever på skolan. Undervisningen i matematik kommer att fördjupas och timplanen kommer att se ut enligt nedan:

Timplan MA (min/vecka)   Åk 7      Åk 8      Åk 9     
MA 240 220 220
MA Spetsutbildning 270 310 310

 

Helenaskolan har en hög kompetens hos våra lärare där vi redan idag genomför en mängd fördjupade aktiviteter. Vår skola har ett bra geografiskt läge mitt i Skövde, mycket nära resecentrum där bussar och tåg från hela Västra Götalandsregionen strålar samman, vilket underlättar kommunikationerna för elever från andra kommuner. Det är bara en kort promenad till gymnasiet och till högskolan, vilket underlättar samarbete för elever och lärare. På både Helenaskolan och Gymnasium Skövde har vi fullt utbyggda laborationssalar, vilket kommer eleverna till del både vad gäller fördjupning, spetsning och i förberedelsen för framtida studier. 

Behörighet och urval

Helenaskolan kommer att ha ett skriftligt antagningsprov som bedöms och betygssätts och en intervju som bedöms och betygssätts.

Kraven på elever som söker är betyg E i matematik. Testerna kommer att undersöka följande:

  • Elevens förtrogenhet med grundläggande begrepp och metoder och deras användbarhet.
  • Elevens förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier.
  • Elevens förmåga att argumentera och föra logiska resonemang.
  • Elevens förmåga att använda uttrycksformer, begrepp, modeller och teorier för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Välkommen med din ansökan!