Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Norrmalmskolan.

Norrmalmskolan

Norrmalmskolan är centralt belägen i ett område där blandad bebyggelse skapar en gemytlig atmosfär.

På skolan går för närvarande ca 260 elever. Skolan har två parallella klasser i varje åldersgrupp, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Varje klass har en ansvarig lärare. Fritidspedagoger, förskollärare och lärare samarbetar för att vägleda eleverna i sin utveckling.

På skolan finns också fyra fritidsavdelningar.