Stöpenskolan

Skolan ligger strax norr om Skövde och är en grundskola för årskurs 7-9.

Nya Stöpenskolan

Den nyrenoverade skolan har flera öppna ytor men har också tillgång till fina klassrum och mindre grupprum där eleverna kan jobba. Skolan har stora, ljusa områden där eleverna kan vara under rasterna och de kan också gå ut på skolans mysiga innegårdar. Det finns en kafeteria och fritidspedagogen ordnar olika aktiviteter. Fritidsgården Lyan delar lokalerna med fritidsaktiviteterna.

Elevens val

Skolan är känd för att erbjuda många alternativ till Elevens val. De är lite extra stolta över Dans – Drama och Musik (DDM) där deras engagerade lärare och elever visar upp sitt arbete med två offentliga föreställningar i april/maj.

Delaktighet och trygghet

För att man som elev ska trivas extra mycket på Stöpenskolan får man i början av terminen åka på lägerskola tillsammans med sina nya klasskamrater. Det brukar vara mycket uppskattat! 

För att skapa god stämning och trygghet för alla jobbar skolan aktivt med sin värdegrund och deras målsättning är att alla ska kunna känna sig delaktiga i deras verksamhet oavsett om man är elev eller förälder. Skolans värdegrundsarbete heter STAR, där S står för samarbete, T för trygghet, A för ansvar och R för respekt.

Som elev är man i centrum för alla lärare och personal på Stöpenskolan, som har lärare som är engagerade och som är öppna för utveckling. Många av lärare driver olika projekt och fortbildar sig för att hela tiden kunna hålla en hög kvalitet på undervisningen.

Samtidigt som personalen tycker att kunskapen är viktig är de måna om att eleverna trivs. De vill ha en bra relation med sina elever och de vill att eleverna ska känna att skolan ser dem som personer.