Sventorps skola

Skolan ligger på landsbygden cirka 7 km öster om Skövde i samhället Igelstorp.

Skolan är en lagom stor skola där alla känner varandra och de vuxna kan alla elevers namn. Skolan har två arbetslag som arbetar med elever i åk F-3 och åk 4-6. I arbetslagen ingår förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för eleverna.

Skolan är stolt över sin fadderverksamhet som spänner från förskoleklass till årskurs 6. Närheten till naturen ger dem möjlighet att satsa på en god hälsa genom bland annat utomhusaktiviteter, äventyrspedagogik och idrott.

Sventorps skola värnar om ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Länkar