Varola skola

En liten skola som ligger utanför Skövde i byn Varola.

Skolan ligger i en lantlig kulturbygd med ån Ösan vid sin sida och naturen inpå knutarna. Den charmiga skolbyggnaden är från 1884. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Här ska vara en plats där eleverna får en trygg inledning på sina skolår och där stort fokus läggs på värdegrunden.

Skolan har fadderverksamhet i form av elevhemsgrupper där de brukar ha olika aktiviteter som samarbetsövningar, tävlingar och olika teman. I dessa ingår elever från förskoleklass upp till åk 6.

Fritidshemspersonalen är delaktiga i skolverksamheten och kompletterar skolans verksamhet på eftermiddagarna med utevistelse, lek, skapande och fria aktiviteter.

Eleverna ska känna lust att lära, känna glädje och trygghet samt ha empatisk förmåga. För personalen är det en självklarhet att alla barn är allas barn. Skolans motto är ”Varola skola, en trygg start i livet”!

Länkar