Vasaskolan

Skolan ligger i hjärtat av Vasastaden, den södra delen av centrala Skövde.

Eleverna från årskurs 7-9 går i husen som heter Alfa, Beta, Delta, Gamma samt Epsilon, som är  kommunens grundsärskola.

I husens arbetslag ingår tio till tolv lärare som alla har huvuddelen av sin undervisning i "sitt" hus. De flesta ämnen täcks av husets lärare. Alla som arbetar på skolan tillhör något hus och deltar i de aktiviteter som ordnas där.

Varje lärare är mentor för cirka 14 elever. Mentorn ansvarar för all föräldrakontakt och utvecklingssamtal samt stöder och hjälper eleven i planeringen av studierna. Två lärare har gemensamt klassansvar men en viktig del i skolans policy är att alla elever i huset är samtliga lärares ansvar.