Vasaskolan

Skolan ligger i hjärtat av Vasastaden, den södra delen av centrala Skövde.

Om skolan

Vasaskolan är organiserad i fem arbetslag, fyra arbetslag i grundskolan och ett i grundsärskolan. Respektive arbetslag består av en grupp lärare med olika ämneskompetenser och som undervisar arbetslagets elever i åk 7, 8 och 9. Vasaskolan har de senaste åren haft drygt 520 elever. Vårt sätt att organisera oss innebär närhet mellan elev, pedagog och lokaler vilket bidrar till trygghet och studiero.

Vad vi vill uppnå

På Vasaskolan kommer du att utveckla ditt lärande, tillägna dig nya kunskaper och få stöd i att bli en kompetent, ansvarstagande elev och kamrat. För oss på Vasaskolan är det viktigt att det går bra för dig. Vi ger aldrig upp i vårt uppdrag att stötta dig i din personliga utveckling samt ambitioner vad gäller studier!

Så jobbar vi

För att uppnå goda resultat försöker vi alltid utveckla vår verksamhet till något lite bättre. Med hjälp av våra förstelärare har vi det här läsåret fokus på ”Delaktighet och inflytande i undervisningen” samt ” Främja likabehandling”. Att främja likabehandling handlar om vikten av goda relationer. Vårt fokus är att alltid upprätthålla goda relationer med våra elever.

Visste du att...?

  • Vi har läsning av skönlitteratur på schemat
  • Du kommer att delta i en novelltävling i åk 9
  • Vi startar veckan med klasstid och individuellt planerad studietid

 

Varmt välkommen till Vasaskolan!