Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Läsårstider 2020–2021 för grundskolan och gymnasieskolan

Läsåret pågår mellan 17 augusti 2020 och 10 juni 2021.

Hösttermin 2020-08-17 - 2020-12-18*
Vårtermin 2021-01-07 - 2021-06-10**


* Elever i grundskolan och gymnasieskolan åk 1 och 2 börjar måndag 17 augusti 2020
* Elever i gymnasieskolan åk 3 och gymnasiesärskolan åk 1-4 börjar tisdag 18 augusti 2020
** Skolavslutningsdag för grundskolan och gymnasieskolan åk 1 och 2 samt gymnasiesärskolan åk 1-3 är torsdag 10 juni 2021
** Studentavslutningen äger rum fredag 11 juni 2021

Eleverna är lediga följande dagar:

Datum Typ av ledighet
23 september 2020 Studiedag
26 - 30 oktober 2020       Höstlov
23 november 2020 Studiedag
21 december 2020 – 6 januari 2021  Jullov
19 januari 2021 Studiedag
15 - 19 februari 2021 Sportlov
11 mars 2021 Studiedag
29 mars - 5 april 2021 Påsklov
14 maj 2021 Lovdag
17 maj 2021 Studiedag