Bild på elever i klassrum.

Välja skola inför årskurs 7

De elever som ska börja årskurs 7 måste göra ett aktivt val av skola. Alla elever som ska börja årskurs 7 får en inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Hur väljer jag skola?

Du väljer skola för ditt barn i e-tjänsten för förskola och skola, se "E-tjänster" (under "Länkar"). Där behöver du göra ett aktivt val till de skolor du önskar att ditt barn ska gå på. E-tjänsten är öppen 1-31 januari.

Om du inte gör ett aktivt val senast 31 januari kommer ditt barn att placeras på den skola där det finns plats kvar, när samtliga som gjort ett aktivt val har placerats. Observera att det inte kommer göras någon påminnelse gällande skolvalet.

Föräldrar som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att välja skola.

Om du väljer en friskola i första hand måste du välja skolan i e-tjänsten för förskola och skola. Du måste också meddela det senast 31 januari till Kontaktcenter, 0500-49 80 00.

Ansökan till friskola görs direkt till den friskola du önskar.

Spetsutbildning

Helenaskolan erbjuder även på uppdrag av Skolverket en spetsutbildning i matematik. Spetsutbildningen har riksintag och är öppen för alla som ska börja årskurs 7 oavsett bostadsort. För mer information, klicka på "Spetsutbildning i matematik".

Skolplacering

Vilka regler som gäller för placering i kommunal grundskola kan du läsa om i "Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola åk 7 i Skövde kommun", som du hittar under "Dokument".

Skolskjuts

För aktuella skolskjutsregler, se under "Länkar".