Bild på elever.

Välja skola inför årskurs 7

De elever som ska börja årskurs 7 måste gör ett aktivt val av skola. Alla elever som ska börja årskurs 7 får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

Hur väljer jag skola?

Du väljer skola för ditt barn i e-tjänsten för förskola och skola, se "E-tjänster". E-tjänsten är öppen 1-14 februari.

Om du inte gör ett aktivt val senast 14 februari kommer ditt barn att placeras på den skola där det finns plats kvar, när samtliga som gjort ett aktivt val har placerats.

Föräldrar som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att välja skola.

Om ditt barn söker och blir antaget till friskola behöver du meddela det till förskolesekreterare på barn- och utbildningkontoret.

Spetsutbildning

Helenaskolan erbjuder även på uppdrag av Skolverket en spetsutbildning i matematik. Spetsutbildningen har riksintag och är öppen för alla som ska börja årskurs 7 oavsett bostadsort.

Skolskjuts

För aktuella skolskjutsregler, se under "Länkar".