Bild på elev.

Välja skola

När ditt barn börjar förskoleklass har du som förälder möjlighet att välja skola.

Alla sexåringar som ska börja förskoleklass får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola.

När det är dags för dig att välja skola för ditt barn kommer du att få ett skolvalserbjudande hemskickat till dig. Om du accepterar erbjudandet behöver du inte göra något.

Du har dock möjlighet att önska annan skola för ditt barn än den som barnet erbjudits och kommer då beredas plats om möjligt. Du behöver då göra en ansökan via vår e-tjänst för förskola och skola, se "E-tjänster". Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att välja annan skola.

Om du och ditt barn söker och blir antaget till friskola behöver du meddela det till kontaktcenter.

De elever som ska börja i årskurs 7 har även möjlighet att välja skola. Mer information om högstadieskolorna Eriksdalskolan, Helenaskolan, Stöpenskolan och Vasaskolan hittar du i huvudmenyn under "Välja skola inför åk 7". 

Skolplacering

Ditt barn har rätt att gå i en skola som ligger nära hemmet. Vilka regler som gäller för placering i kommunal grundskola kan du läsa om i "Regler för skolvalserbjudande samt placering" som du hittar under "Dokument".

Byta skola

Om du har behov av byte av skola för ditt barn under läsåret måste du fylla i blanketten "Anmälan byte av skola inom Skövde kommun" (se under "Dokument").
Om någon önskar välja annan skola under våren beviljas detta normalt endast om det finns särskilda skäl.
 

Grundsärskola

Om ditt barn har rätt till särskola kan du välja den skolformen. Mottagande av barn till grundsärskola sker genom Barn och elevhälsan.

Modersmål/nationellt minoritetsspråk

Om ditt barn har annat modersmål än svenska har det rätt till modersmålsundervisning. Med modersmål menas att barnet har grundläggande kunskaper i språket och att det talas dagligen i hemmet. Minst en av föräldrarna har språket som modersmål. 

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan till modersmålsundervisning gör du via e-tjänsten "Modersmålsundervisning, ansökan" (se under "Länkar").

Skolskjuts

För aktuella skolskjutsregler, se under "Länkar".