Kultur i skolan

Skövde kommun har ansökt om och fått beviljat pengar från Kulturrådet till projektet Skapande skola.

Med statsbidraget Skapande skola ska samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet stärkas. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka. Skapande skola är ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

De projekt som har genomförts är:

Projekt Hästhoven och Lerdala förskolor
Under våren 2018 har förskolorna Hästhoven och Lerdala haft filmskapande aktiviteter med sina 4-5 åringar, vilket har varit mycket uppskattat. Barnen har fått möjlighet att filma med egen kamera och jobba med ett professionellt filmteam. Projektet har varit roligt och lärorikt och personalen upplever att barnens självkänsla har ökat. Detta projekt möjliggjordes genom beviljade medel (skapande förskola) från kulturrådet.

Projekt Helenaskolan
Teater "Stjärnlösa nätter" med teater Boulevard för åk 9.
Danskurs i samarbete med projekten "Meningsfull fritid och framtid" samt "Megaphone".
Integrations- och språkutvecklingsprojekt med elever i Startgrupp och i åk 9.
Boktryck av deckare för åk 8.
Författarbesök av Kristina Appelqvist.
Besök av kulturaktör Flemming Mouritsen.

Projekt Lundenskolan
Författar-/och illustratörsbesök:

  • Esbjörn Jorsäter: alla årskurser
  • Susanne Macfie: åk 6
  • Lena Lilleste: åk 4
  • Marie Oskarsson: åk 5
  • Mats Wänblad

Danskurs för åk 6 i samarbete med projekten "Meningsfull framtid och fritid" och "Megaphone".
Teater "Grodan" för elever i åk F-2.
Drama med Helen Wingård för träningsskolan Linden.
Bokinköp och läsinspiration  i samband med författarbesök och teater "Grodan".

Projekt Mottagnings- och modersmålsenheten
Firande av Modersmålsdagen 21 februari med författarföreläsning av Bile M Hashi samt utställning och workshop i samarbete med stadsbiblioteket och Helenaskolan.