Bild på lärare som hjälper elev.

Mottagnings- och modersmålsenheten

En väg in till förskola och skola för alla nyanlända barn och ungdomar.

Mottagnings- och modersmålsenheten erbjuder en enkel och samlad väg in till förskola och skola för alla nyanlända barn och unga.

Nyanlända barn och unga vistas i Skövde kommun på olika villkor och under olika förhållanden. De kan exempelvis vara asylsökande, anhöriginvandrare eller barn till arbetskraftsinvandrare. Det finns även barn vars familjer är papperslösa. Nyanlända barn och unga kan också vara svenska medborgare som bott utomlands och inte tidigare gått i den svenska skolan.

Mottagnings- och modersmålsenheten finns med i arbetet så länge eleven räknas som nyanländ, det vill säga fyra år enligt Skolverkets definition.

Samma rättigheter

Nyanlända barn och unga har som huvudregel samma rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola som alla andra barn och unga i Skövde kommun. För information om den svenska skolan för nyanlända, se under "Länkar".

Förskola och förskoleklass

När barn i förskoleåldern kommer till mottagnings- och modersmålsenheten görs en kartläggning över familjebilden med hjälp av tolk eller flerspråkig personal. Efter det placeras barnet i den förskola/förskoleklass som föräldrarna valt.

Grundskola och gymnasium

Barn och ungdomar som ska börja grundskola väljer skola. (Ungdomar i gymnasieålder gör inget val utan kontaktar IM Språkintroduktion på Gymnasium Skövde istället). Därefter görs ett inskrivningssamtal tillsammans med vårdnadshavare och elev med hjälp av tolk eller flerspråkig personal på mottagnings- och modersmålsenheten. Efter det vistas eleven på enheten i max åtta veckor innan hen börjar i sin ordinarie skola.

Efter att eleven börjat i sin ordinarie skola fortsätter mottagnings- och modersmålsenheten att arbeta med att stödja och komplettera Skövdes förskole- och skolverksamheter så att de på bästa sätt kan möta de nyanlända elevernas behov. Bland annat erbjuds studiehandledning på modersmålet. Även modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål än svenska erbjuds. För ungdomar på gymnasiet erbjuds språkintroduktion på Introduktionsprogrammet.

Hälsostatus

Mottagnings- och modermålsenhetens skolsköterska är med när eleven skrivs in och träffar därefter eleven för ett hälsosamtal. Elevens vårdnadshavare och tolk är med vid hälsosamtalet.

Samverkan med integrationsenheten

På mottagnings- och modersmålsenheten arbetar barnhandläggare från integrationsenheten. Handläggaren arbetar med familjer som fått sitt uppehållstillstånd eller är asylsökande med barn och unga i åldern 0-19 år och bor i Skövde kommun.

Barnhandläggaren gör bland annat ett besök hemma hos familjerna för att informera om förskola, skola, hälsovård och tandvård. Vid besöket kan familjen även få information om olika fritidsaktiviteter för barnen, var de finns och hur familjen kommer i kontakt med olika föreningar. Samtalet sker med hjälp av tolk.

För mer information om hur kommunen arbetar med flyktingfrågor och integration, se under "Länkar".

Hur hittar jag till mottagnings- och modersmålsenheten?

Besöksadress: Loringavägen 22, 541 56 Skövde

Vägbeskrivning för dig som kommer med buss (restid cirka 25 minuter)
Tag buss mot Skultorp från resecentrum i Skövde. Gå av vid hållplats "Solvägen". Sväng vänster på Loringavägen och följ den cirka 600 meter. Mottagnings- och modersmålsenheten ligger på höger sida i före detta förskolan Gullvivans lokaler.