Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola

En kommun som tar emot elever som är folkbokförda i annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från elevens folkbokföringskommun.

Prislista för interkommunal ersättning 2020