Läsårstider 2019-2020 för grundskolan och gymnasieskolan

Läsåret pågår mellan 20 augusti 2019 och 11 juni 2020.

Hösttermin 2019-08-20 - 2019-12-20*
Vårtermin 2020-01-08 - 2020-06-11**


* Elever i grundskolan och gymnasiets åk 1 börjar tisdag 20 augusti 2019
* Elever i gymnasiets åk 2, 3 och 4 börjar onsdag 21 augusti 2019
** Skolavslutningsdag för grundskolan samt gymnasiets åk 1 och 2 är torsdag 11 juni 2020
** Studentavslutningen äger rum fredag 12 juni 2020 

Eleverna är lediga följande dagar:

Datum Typ av ledighet
26 september 2019 Studiedag
28 oktober - 1 november 2019        Höstlov
25 november 2019 Studiedag
10-14 februari 2020 Sportlov
11 mars 2020 Studiedag
6-9 april 2020 Påsklov
4 maj 2020 Studiedag
22 maj 2020 Lov