Bild på pristagare av Arne Lorentzons stipendium 2019. Foto: Skövde kommun

Arne Lorentzons stipendium - välkommen att ansöka!

Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt ungdomar i gymnasieskolan.

Entreprenörskap i skolan
Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt handlar om att se möjligheter, hitta drivkraft och ha tilltro till sin egen förmåga. Det innebär också att kunna utveckla idéer och att kunna förverkliga dem. Entreprenörskap innebär att ha en beredskap att hantera det oförutsedda.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra det entreprenöriella förhållningssättet - att belöna förmågan att identifiera möjligheter och skapandet av resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. 

Vem kan söka?
Arbetslag och klasser i kommunala grundskolan samt elever i kommunala gymnasieskolan i Skövde kan söka Arne Lorentzons stipendium. Stipendiesumman som delas ut är som mest på 40 000 kronor och kan fördelas på en eller flera sökanden.

Juryn, som utser vinnande bidrag, består av representanter från sektor barn och utbildning samt representant från Arne Lorentzon AB. 

Priset delas ut vid en egen ceremoni i maj månad.

Vad ska ansökan innehålla?
Ansökan ska innehålla en motivering till varför arbetslaget/klassen/eleven ska erhålla stipendiet. Motiveringen ska uppfylla minst tre av följande kriterier inom entreprenörskap:

  •  kreativitet
  •  nytänkande
  •  idéutvecklingskompetens
  •  ansvarstagande
  •  lösningsorienterat tänkande


Till ansökan bifogas arbetsprover och bilder som illustrerar arbetslaget-/klassen-/elevens kreativa arbete.

Ansökan skickas senast 8 april 2020 via e-tjänst på:

www.skovde.se/E-tjanster under "Arbete, näringsliv och stipendier" (länk).

Eventuella arbetsprover och bilder som inte kan bifogas via e-tjänsten skickas till:                         

"Entreprenörskap i skolan"
Sektor barn och utbildning
541 83  SKÖVDE

Välkommen med din ansökan!