Foto: Jesper Anhede

Dags att välja skola inför åk 7

Välkommen till informationsmöten på de skolor du är intresserad av att veta mer om. Skolvalet till årskurs 7 är öppet 1-31 januari 2020.

Informationsmöten

Elever och vårdnadshavare bjuds in till informationsmöten på kommunens högstadieskolor vid följande tillfällen:

Eriksdalskolan
Tid: 2/12 kl. 18.00
Plats: Musiksalen

Helenaskolan
Tid: 4/12 eller 10/12 kl. 18.00
Plats: Entréhallen

Stöpenskolan
Tid: 3/12 kl. 18.00
Plats: Matsalen

Vasaskolan
5/12 eller 11/12 kl. 18.00
Plats: Aulan

Hur väljer du skola?

Du måste göra ett aktivt val till de skolor du önskar att ditt barn ska gå på. Om man inte gör ett aktivt val senast 31 januari placeras barnet på den skola där det finns platser kvar, efter att de som gjort ett aktivt val har placerats.

Du väljer skola för ditt barn genom att logga in i e-tjänsten för förskola och skola, se under "Länkar". E-tjänsten är öppen 2020-01-01 - 2020-01-31.

Föräldrar som har gemensam vårdnad måste BÅDA logga in i e-tjänsten för att välja skola.

Observera att det inte kommer att göras någon påminnelse gällande skolvalet.

Du som inte har tillgång till internet eller möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar Kontaktcenter (se under "Kontakta oss").

Läs mer om skolvalet på sidan Välja skola inför åk 7 (se under "Länkar").

Välkommen till årskurs 7!