Elever och lärare från Rydskolan på utbyte i England

Under vecka 4 befinner sig två lärare och fyra elever från Rydskolan i den engelska staden Tunbridge för att delta i det 3-åriga projektet Open minds, open borders.

Syftet med projektet är att ge unga människor en mer inkluderande och tolerant attityd till människor från andra kulturer och religioner i Europa. Projektet ska också förbereda eleverna på att arbeta och leva i en digital värld.

Programmet för veckan bygger till stor del på att eleverna tillsammans ska göra en dokumentärfilm som tar upp ämnet att leva i ett mångkulturellt samhälle. De kommer ha workshops om till exempel kamerakunskap, animation och filmredigering. Några utflykter till olika sevärdheter är också inplanerade. 

– Vi hoppas att vi på ett nära sätt får uppleva hur vardagen ser ut för elever i samma ålder i andra länder och att få igång ett kontinuerligt utbyte med de övriga länderna, säger Sofie Nystedt, arbetslagsledare på Rydskolan.