Teresa Ciaccio Linderoth och Marie Holgersson.

Grattis Teresa och Marie!

Kungliga samhällets lärarpris 2018 tilldelas ämneslärarna Teresa Ciaccio Linderoth och Marie Holgersson, Gymnasium Skövde Västerhöjd.

 Motiveringen löd:
"För deras insatser för det humanistiska programmet på skolan. Linderoth och Holgersson har strävat efter att göra programmet tydligt högskoleanknutet och har tagit initiativ till ett samarbete med humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Tillsammans med andra insatser har detta lett till ett framgångsrikt humanistiskt program, med engagerade och välmotiverade elever."

Stort grattis säger vi till Teresa och Marie!