Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa

Från och med 1 januari 2020 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs till 49 280 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Även avgiftsnivåerna för maxtaxan kommer att höjas, se tabeller nedan.

Förskolebarn

                                

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 3,0 % 1 478
Barn två 2,0 % 986
Barn tre 1,0 % 493

 

Skolbarn 

Plats under terminer  och lov

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 2,0 % 986
Barn två 1,0 % 493
Barn tre 1,0 % 493

 

Plats under lov

och studiedagar     

Procent av bruttoinkomst

Högsta avgift kr/mån

Barn ett 1,0 % 493
Barn två 0,5 % 246
Barn tre 0,5 % 246