Samverkan ska leda till förbättringar i skolan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Samverkan ska leda till förbättringar i skolan

Skövde kommun ingår sedan hösten 2017 i ett treårigt samarbete med Skolverket. Projektet heter ”Samverkan för bästa skola”, SBS, och innefattar en mängd olika insatser som ska främja utvecklingsarbetet inom och mellan skolorna.

Utvecklingsgrupperna på respektive skola har under våren jobbat med att göra en analys av nuläget.

– Vi har tillsammans kommit fram till vad som behöver göras för att fler elever ska nå sina mål, säger grundskolechef Pernilla Engqvist Widegren.

I utvecklingsgrupperna deltar förstelärare, fackliga representanter, arbetslagsledare samt representanter från elevhälsa och skolledning. Det ger en bred kompetens och är en styrka i arbetet med att ta fram en nulägesanalys och en åtgärdsplan.

De skolor som ingår i projektet är:

  • Eriksdalskolan, åk 1-9
  • Rydskolan, åk 1-9
  • Tidanskolan, åk 1-6
  • Helenaskolan, åk 7-9
  • Stöpenskolan, åk 7-9

 

Fakta

Samverkan för bästa skola, SBS, är ett treårigt samarbete mellan Skolverket, Karlstad universitet och Skövde kommun. Det ger kommunen och de aktuella skolorna en möjlighet att förbättra sina resultat långsiktigt och hållbart. Skolverket stödjer utvalda grundskolor att utvecklas utifrån sina egna behov och finansieras med hjälp av statliga bidrag från Skolverket.

Mer information

Du är välkommen att vända dig till rektorn för den skola ditt barn tillhör om du har frågor eller vill diskutera något kring projektet Samverkan för Bästa Skola.

Läs mer om Samverkan för Bästa Skola på Skolverkets webbplats.