Bild på en bärbar dator

E-tjänster och blanketter Vuxenutbildning Skövde

Att anmäla sig för att göra prov i gymnasiekurser

Du anmäler dig till prov genom att använda vår e-tjänst. Du finner e-tjänsten längre ned på denna sida. Under en övergångsperiod går det fortfarande att även anmäla sig på listor som finns på anslagstavlan på Wennerbergs gata. 

Att beställa ett studieintyg

Du beställer ett intyg genom att använda vår e-tjänst. Du finner e-tjänsten längre ned på denna sida. Observera att intyg inte är samma sak som betyg. Studieintyget vi utfärdar innehåller förutom dina personuppgifter även studietid, omfattning och aktuell utbildning. Önskas ett annat intyg än detta standardintyg, kontakta Vuxenutbildning Skövdes expedition som nås via kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00 alt. e-post: skovdekommun@skovde.se

Att beställa ett betyg

Du beställer ett betyg genom att använda e-tjänsten för att beställa betyg nedan. 

Att anmäla avbrott

Ska du göra avbrott från någon av Vuxenutbildnign Skövdes utbildningar eller kurs(er) anmäler du detta via e-tjänst. Du finner e-tjänsten längre ned på denna sida. 

Att söka våra yrkeshögskoleutbildningar

Våra yrkeshögskoleutbildningar söker du via e-tjänst oavsett vilken kommun du är folkbokförd i. Läs noga vilka dokument du skall i dessa fall bifoga med din ansökan. Du finner e-tjänsten längre ned på denna sida. 

Att anmäla sig till prövning

Du anmäler dig till prövning via blankett. Du finner blanketten längre ned på denna sida. 

Att göra intresseanmälan till Sfi (på svenska)

Ska du göra en intresseanmäla att börja på Sfi anmäler du detta via e-tjänst. Du finner e-tjänsten längre ned på denna sida. 

Att göra intresseanmälan till Sfi (på engelska)

Ska du göra en intresseanmälan att börja på Sfi på engelska anmäler du detta via blankett. Du finner blanketten på hemsidan för Sfi som du når genom att klicka här!

Att söka till Snabba spåret om du är folkbokförd i Skövde kommun

Är du folkbokförd i Skövde kommun söker du Snabba spåret genom vår e-tjänst. Du finner e-tjänsten nedan.

Att söka till Snabba spåret om du är folkbokförd i annan kommun än Skövde

Är du folkbokförd i annan kommun söker du Snabba spåret genom att fylla i blankett och lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Du finner blanketten nedan.

Att söka till våra utbildningar på gymnasienivå om du är folkbokförd i Skövde kommun

Är du folkbokförd i Skövde kommun söker du yrkesutbildning på gymnasienivå genom via e-tjänst. Du finner e-tjänsten nedan. Är du folkbokförd i Skövde kommun och vill söka teoretiska gymnasiekurser på gymnasienivå gör du detta via e-tjänst. Du finner e-tjänsten nedan. 

Att söka till våra utbildningar på gymnasienivå om du är folkbokförd i annan kommun än Skövde

Är du inte folkbokförd i Skövde kommun skall du alltid använda våra blanketter som du lämnar in på Komvux i din hemkommun. Glöm inte att du skall bifoga betyg på tidigare studier.

När är sista ansökningsdag? 

Det finns ingen gemensam sista ansökan för våra utbildningar utan det förekommer olika datum för olika utbildningar. För yrkesutbildningar läs mer under respektive utbildning. För teoretiska kurser på grundläggande samt gymnasienivå se blanketten nedan "ansökan och kursutbud enstaka kurser ****.