Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Bild på elever som studerar vid en dator

Välj lektionsbaserat eller närdistans

Närdistans, lektionsbaserad studieform eller en kombination av dessa studiesätt. Du kan själv välja hur du vill läsa.

För elever som är inskrivna och redan är studerande:
1. Kontakta din lärare via Vklass för mer information.
2. Skicka mejl till din lärare för mer information.Vi erbjuder gymnasiestudier med egen studieplan! Inom Vuxenutbildning Skövde har du möjlighet att läsa på ett individuellt studiesätt (Närdistans) eller ett mer traditionellt (Lektionsbaserad). Båda ger dig möjlighet att forma din egen gymnasieutbildning eller komplettera dina tidigare studier genom läsa nya gymnasiekurser som du kan behöva för studier eller arbete. Ett ytterligare studiesätt är att göra en prövning i kurser. Prövning lägger stort ansvar på studenten då det bygger på enbart självstudier.

Våra kurser

Vilka kurser vi erbjuder, aktuella startdatum samt sista ansökningsdagar anges i vårt kursutbud.

Klicka här för att komma till vårt kursutbud


Lektionsbaserade kurser - gruppundervisning med lektioner och fast studietid.

Här läser du en i grupp och studierna bedrivs i en mer traditionell studieform där du följer ett schema med undervisning under en fast tidsperiod. Förutom undervisning har du tillgång till extra stöd i form av handledning.  Du kan kombinera studier med arbete men det förutsätter att du har möjligheten att delta i vår undervisning/aktiviteter på dagtid och ställer därmed ett stort krav på flexibilitet från ditt arbete.

Närdistans - eget ansvar med lärarstöd

Här tar du ett stort eget ansvar och studierna bygger på självstudier med stöd i första hand genom handledning/räknestugor. Du får hjälp av en lärare att göra en individuell studieplan (planering) och du har stor möjlighet att påverka hur länge du vill studera och hur du genomför kursen du läser. Här är det goda möjligheter att kombinera studier med arbete.
 
Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser men ca 5 - 8 stycken i en kurs, exempelvis nationellt prov, talmoment i språk, övriga prov, ämnesfördjupningar.

Du startar inledningsvis med att delta i introduktionstillfällen. Här får du ett avstamp i dina studier och en god grund att bygga vidare på när du skall genomföra din kurs.
Vid studier i närdistans finns ett krav på bra kunskaper i generell datorhantering då mycket av dina studier/kontakter sker via vår lärplattform Vklass.

Prövning

Prövning kan du göra från och med 1 juli det år du fyller 20. Du som avslutat gymnasieskolan med ett slutbetyg, ett examensbevis eller ett studiebevis kan göra en prövning oavsett hur gammal du är. Prövning innebär att du efter inledande genomgång med en lärare förbereder dig självständigt för att sedan genomföra ett fåtal moment som omfattar hela kursen.

Prövning kostar normalt 500 SEK per kurs. Om du har ett F eller IG i betyg sedan tidigare  från Kommunal vuxenutbildning kan du göra prövningen kostnadsfritt. Du kan anmäla dig kontinuerligt. Du kan göra prövning i samtliga kurser inom svenska för invandare, grundläggande samt gymnasial verksamhet.

För mer information angående prövning kontakta Skövde kommuns kontaktcenter som hjälper dig vidare till rätt person (studievägledare eller Vuxenutbildning Skövdes reception).