Språk

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Kurs Studieform Startdatum  Termin Ansökan
Svenska 1        
100 Gp Lektion 12/8 Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10 Ht/Vt  Blankett
         
Svenska 2        
100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt   Blankett
         
Svenska 3        
100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt   Blankett
         
Svenska som andraspråk 1        
 100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt  Blankett
         
Svenska som andraspråk 2        
 100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt   Blankett
         
Svenska som andraspråk 3         
 100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt    Blankett
         
Engelska 5        
100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt   Blankett
         
Engelska 6         
100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt  Blankett
         
Engelska 7        
100 Gp Lektion 12/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 12/8, 21/10  Ht/Vt   Blankett
         
Tyska steg 1        
100 Gp Kvällskurs 12/8   Webbansökan
Kursinnehåll       Ht  Blankett
         
Tyska steg 2        
100 Gp Kvällskurs Jan 2020   Webbansökan
Kursinnehåll       Vt  Blankett
         
Tyska steg 3        
100 Gp Lektion Ges ej   Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 12/8, 21/10 Ht/Vt  Blankett