Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Språk

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Tyska steg 1 skiljer sig något från våra andra kurser i närdistans där tanken i tyska steg 1 är att ni studerar i grupp via videokonferensverktyg under hösten. Övriga kurser i närdistans är individuellt baserade.

Kurs Studieform Startdatum  Termin Ansökan
Svenska 1        
100 Gp Lektion  18/1 Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3 Ht/Vt  
         
Svenska 2        
100 Gp Lektion  18/1  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Svenska 3        
100 Gp Lektion  18/1  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Svenska som andraspråk 1        
 100 Gp Lektion  18/1  Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Svenska som andraspråk 2        
 100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt   
         
Svenska som andraspråk 3         
 100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt
         
Engelska 5        
100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Engelska 6         
100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1 fullt, 29/3  Ht/Vt  
         
Engelska 7        
100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Tyska steg 1        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll  Distans/kvällskurs  Ev ht21 Ht  
         
Tyska steg 2        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll   Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Tyska steg 3        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll   Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Tyska steg 4        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3 Ht/Vt