Språk

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Tyska steg 1 skiljer sig något från våra andra kurser i närdistans där tanken i tyska steg 1 är att ni studerar i grupp via videokonferensverktyg under hösten. Övriga kurser i närdistans är individuellt baserade.

Kurs Studieform Startdatum  Termin Ansökan
Svenska 1        
100 Gp Lektion 10/8 Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10 Ht/Vt  Blankett
         
Svenska 2        
100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8. 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Svenska 3        
100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Svenska som andraspråk 1        
 100 Gp Lektion 10/8 & 19/10  Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt  Blankett
         
Svenska som andraspråk 2        
 100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Svenska som andraspråk 3         
 100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt    Blankett
         
Engelska 5        
100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Engelska 6         
100 Gp Lektion Fulltecknad  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 19/10  Ht/Vt  Blankett
         
Engelska 7        
100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Tyska steg 1        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll  Distans/kvällskurs  10/8 Ht Blankett
         
Tyska steg 2        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll   Närdistans  10/8, 19/10  Ht  Blankett
         
Tyska steg 3        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll   Närdistans 10/8, 19/10  Ht  Blankett
         
Tyska steg 4        
100 Gp       Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10 Ht Blankett