Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Matematik

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Det finns olika varianter av en del av våra kurser i matematik. De olika varianterna innebär enligt nedan:
Matematik med beteckning "a" - är yrkesinriktad variant.
Matematik med beteckning "b" - är generellt högskoleförberedande.
Matematik med beteckning "c" - är en högskoleförberedande med inritkning mot naturvetenskap.

Dessa är inte separata kurser och det räcker att ha läst en av dessa om du sedan vill fortsätta med att läsa matematik på nästa nivå.

Ht=hösttermin
Vt=vårtermin

 Kurs Studieform Startdatum Termin Ansökan
Matematik 1a        
100 Gp  Lektion  18/1 Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3 Ht/Vt  
         
Matematik 1b        
100 Gp  Lektion  18/1  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Matematik 1c        
100 Gp  Lektion  18/1
 Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3 
 Ht/Vt
         
Matematik 2a         
 100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1 fullt, 29/3   Ht/Vt  
         
Matematik 2b        
 100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1 fullt, 29/3   Ht/Vt  
         
Matematik 2c        
 100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 18/1 fullt, 29/3   Ht/Vt   
         
Matematik 3b        
 100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3   Ht/Vt  
         
Matematik 3c        
 100 Gp Lektion  18/1   Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3   Ht/Vt  
         
Matematik 4        
100 Gp Lektion   18/1  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3   Ht/Vt  
         
Matematik 5        
100 Gp     Vt Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Matematik Specialisering        
100 Gp Ges ej      Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3   Ht/Vt