Matematik

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Det finns olika varianter av en del av våra kurser i matematik. De olika varianterna innebär enligt nedan:
Matematik med beteckning "a" - är yrkesinriktad variant.
Matematik med beteckning "b" - är generellt högskoleförberedande.
Matematik med beteckning "c" - är en högskoleförberedande med inritkning mot naturvetenskap.

Dessa är inte separata kurser och det räcker att ha läst en av dessa om du sedan vill fortsätta med att läsa matematik på nästa nivå.

Ht=hösttermin
Vt=vårtermin

 Kurs Studieform Startdatum Termin Ansökan
Matematik 1a        
100 Gp  Lektion  10/8 Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  10/8, 19/10 Ht/Vt   Blankett
         
Matematik 1b        
100 Gp  Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Matematik 1c        
100 Gp  Lektion  10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  10/8, 19/10  Ht/Vt    Blankett
         
Matematik 2a        
 100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Matematik 2b        
 100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8,19/10  Ht/Vt  Blankett
         
Matematik 2c        
 100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8,19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Matematik 3b        
 100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt   Blankett
         
Matematik 3c        
 100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt  Blankett
         
Matematik 4        
100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt  Blankett
         
Matematik 5        
100 Gp     Vt Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10 Ht/Vt Blankett
         
Matematik Specialisering        
100 Gp Ges ej      Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt  Blankett