Naturvetenskap

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Förtydligande angående kurserna i fysik, kemi, biologi.
Vi har kurser på nivå 1 på hösten med start i augusti och kurser på nivå 2 på våren med start i januari. Startdatum uppdateras inför var termin.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Kurs  Studieform  Startdatum Termin Ansökan
Fysik 1a        
150 Gp  Lektion 10/8 Ht  Fulltecknad
Kursinnehåll  Närdistans Ges ej     
         
Fysik 2        
100 Gp  Lektion Vt21  Vt  
Kursinnehåll  Närdistans Ges ej    
         
Kemi 1        
100 Gp  Lektion  10/8  Ht Fulltecknad
Kursinnehåll  Närdistans  Ges ej    
         
Kemi 2        
 100 Gp Lektion Vt21 Vt  
Kursinnehåll Närdistans Ges ej    
         
Biologi 1         
100 Gp Lektion 10/8  Ht  Webbansökan 
Kursinnehåll Närdistans Ges ej    Blankett
         
Biologi 2        
100 Gp Lektion Vt21  Vt  
Kursinnehåll Närdistans Ges ej    
         
Naturkunskap 1b         
100 Gp Lektion 10/8 Ht/Vt   Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10 Ht/Vt   Blankett
         
Naturkunskap 2         
100 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt  Blankett
         
Naturkunskap 1a1         
50 Gp Lektion 10/8  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 10/8, 19/10  Ht/Vt  Blankett
         
Naturkunskap 1a2        
50 Gp Lektion 19/10 Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 10/8, 19/10 Ht/Vt Blankett