Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Naturvetenskap

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Förtydligande angående kurserna i fysik, kemi, biologi.
Vi har kurser på nivå 1 på hösten med start i augusti och kurser på nivå 2 på våren med start i januari. Startdatum uppdateras inför var termin.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Kurs  Studieform  Startdatum Termin Ansökan
Fysik 1a        
150 Gp  Lektion   Ht  
Kursinnehåll  Närdistans Ges ej     
         
Fysik 2        
100 Gp  Lektion 18/1  Vt  Webbansökan 
Kursinnehåll  Närdistans Ges ej    
         
Kemi 1        
100 Gp  Lektion    Ht
Kursinnehåll  Närdistans  Ges ej    
         
Kemi 2        
 100 Gp Lektion 18/1 Vt  Webbansökan 
Kursinnehåll Närdistans Ges ej    
         
Biologi 1         
100 Gp Lektion    Ht
Kursinnehåll Närdistans Ges ej    
         
Biologi 2        
100 Gp Lektion 18/1  Vt  Webbansökan 
Kursinnehåll Närdistans Ges ej    
         
Naturkunskap 1b         
100 Gp Lektion  18/1 Ht/Vt   Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3 Ht/Vt   
         
Naturkunskap 2         
100 Gp Lektion  18/1  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Naturkunskap 1a1         
50 Gp Lektion  18/1  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Naturkunskap 1a2        
50 Gp Lektion  29/3 Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans  18/1, 29/3 Ht/Vt