Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Ekonomi/beteendevetenskap/övrigt

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Kurs  Studieform  Startdatum Termin Ansökan
Entreprenörskap         
100 Gp  Lektion Ges ej    Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1 fullt, 29/3 Ht/Vt  
         
Servicekunskap        
100 Gp  Lektion  18/1   Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans Ges ej Ht/Vt