Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Ekonomi/beteendevetenskap/övrigt

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Kurs  Studieform  Startdatum Termin Ansökan
Entreprenörskap         
100 Gp  Lektion Ges ej    Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1 fullt, 29/3 Ht/Vt  
         
Servicekunskap        
100 Gp  Lektion  18/1   Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans Ges ej Ht/Vt