Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Samhällsorienterande

Klicka på kursinnehåll om du vill ha information om vad kursen omfattar.

Vt=vårtermin
Ht=hösttermin

Kurs  Studieform  Startdatum Termin Ansökan
Samhällskunskap 1b        
100 Gp  Lektion  18/1 Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3 Ht/Vt  
         
Samhällskunskap 2        
100 Gp  Lektion Ges ej  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Samhällskunskap 1a1        
50 Gp Lektion  18/1  Ht/Vt Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans  18/1, 29/3    
         
Samhällskunskap 1a2        
50 Gp Lektions  29/3    Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 18/1, 29/3  Ht/Vt  
         
Internationella relationer        
 100 Gp Lektion Ges ej    Webbansökan 
Kursinnehåll Närdistans 29/3   Ht/Vt  
         
Historia 1b         
100 Gp Lektion  18/1  HtVt  Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 18/1, 29/3   Ht/Vt  
         
Historia 2a         
100 Gp Lektion Ges ej Ht/Vt   Webbansökan
Kursinnehåll Närdistans 18/1, 29/3 Ht/Vt   
         
Historia 3        
100 Gp Lektion Ges ej  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 29/3   Ht/Vt  
         
Historia 1a1        
50 Gp Lektion Ges ej  Ht/Vt  Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 18/1, 29/3     
         
Historia 1a2        
50 Gp Lektion Ges ej    Webbansökan
Kursinnehåll  Närdistans 18/1, 29/3   Ht/Vt  
         
Religion 1        
50 Gp Lektion  18/1  Ht/Vt  Webbansökan 
Kursinnehåll   Närdistans 18/1, 29/3   Ht/Vt  
         
Religion 2         
50 Gp Lektion Ges ej    Webbansökan 
Kursinnehåll   Närdistans 29/3  Ht/Vt