Bild på skolan där SFI genomförs

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Information till dig som vill läsa svenska

Vad är SFI?
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket samt kunskap om det svenska samhället. Utbildningen är kostnadsfri och vi har kontinuerlig antagning. Studier på SFI berättigar inte till studiestöd från CSN.

Vem får studera på SFI?

  • Den som inte har grundkunskaper i svenska eller vill förbättra sin svenska
  • Den som är folkbokförd i Skövde kommun
  • Den som har fullständigt personnummer


Du anmäler dig via vår e-tjänst Intresseanmälan SFI som du når genom att klicka här
E-tjänsten är på svenska. Vi tar sedan kontakt med dig och bokar en tid för inskrivning.

SFI i Skövde erbjuder

  • Dagkurser – 15 timmar/vecka
  • Flex-kurser – välj mellan dagtid, kväll eller studera på distans
  • Yrkesspår – i D-kursen kan du välja inriktning
  • Prövning – testa din kunskapsnivå i svenska språket
  • Samhällsorientering (du anmäler dig vid ditt inskrivningssamtal

Hur är utbildningen upplagd?
SFI-utbildningen är indelad i fyra kurser A-D. Vid inskrivningssamtalet bestäms vilken kurs du skall starta utifrån behov, önskemål och studiebakgrund. Om du redan har kunskaper i svenska kan du göra ett nivåtest.

Kontakta våra utbildningsledare Iréne Kjellqvist eller Patrik Cedving för rådgivning genom Skövde kommuns kontaktcenter under följande tider:

Måndag: 10.00-11.00 & 13.30 - 14.30
Tisdag:: 10.00-11.00 & 13.30-14.30
Torsdag: 10.00-11.00 & 13.30-14.30
Fredag: 10.00 -11.00 & 13.30-14.30

Bild på Flex

     


För dig som vill kombinera studier med arbete.

Flex är för dig som arbetar, är föräldraledig eller av någon annan anledning inte kan studera på dagtid. Välj mellan att studera dagtid, kvällstid eller på distans.

Yrkesspår

  Från hösten 2017 erbjuder SFI i Skövde yrkesförberedande spår.

Här har du möjlighet att bättre förbereda dig för fortsatta studier eller en yrkesinriktning som intresserar dig, samtidigt som du lär dig grundläggande svenska.


Samhällsinformation

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i arbets- och samhällslivet. Kursen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Kursen är 60 timmar lång och ges på modersmål eller ett språk som du behärskar väl.

Länk till kursplan
Länk till
www.samhällsorienteringskaraborg.se

Varmt välkomna till SFI i Skövde!

 

Hitta till oss.