Vanliga frågor

På den här sidan finns ett antal vanliga frågor om vuxenutbildning listade. Du får reda på svaren genom att klicka på den fråga som du vill ha svar på.

Vem vänder jag mig till med frågor om studier i kommunal vuxenutbildning m m?
Du som är intresserad att studera som vuxen vänder dig till studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum Skövde, som finns i entréplanet i Vuxenutbildning Skövdes lokaler på Wennerbergs gata 2 (gamla läroverket).
 
Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum besökstid mellan klockan 9.30 och 16.00 måndag-torsdag samt mellan klockan 9.30 och 15.00 på fredagar. Vi rekommenderar att du bokar en tid då våra studievägledare kan vara uppbokade med besök under dessa tider. Tid bokar du i receptionen eller på telefon 0500-497700. Drop in besök tas emot i mån av tid.
Vad kan studievägledarna på Vägledningscentrum hjälpa till med?
Studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum kan ge dig vägledning som underlättar ditt val av utbildning och/eller yrke samt svara på frågor om studiefinansiering. 
 
Du kan:
  • diskutera dina framtidsplaner med dem
  • prata och få hjälp med karriärvägledning
  • få information om utbildningar, behörighetskrav till olika utbildningar, validering samt information om hur du söker till olika utbildningar.
Var kan jag söka information om studier och arbeten på egen hand?
Du hittar en hel del matnyttig information på Internet. Vi rekommenderar alla studier, www.allastudier.se som är en webbportal med aktuell information om studier och arbete, i Sverige och utomlands samt www.studera.nu, som beskriver högskolornas utbildningar. På www.yrkesutbildningskarborg.se hittar du utbildningar inom gymnasienivå för vuxna och yrkeshögskola i närområdet.
 
Måste jag söka nästa termins kurser om jag redan studerar på Vuxenutbildning Skövde?
Ja, grundregeln är att du söker nya kurser när du har avslutat de kurser som du genomfört. Till vissa kurser är det kontinuerligt intag, medan andra startar vid de gängse terminsstarterna i början av januari och augusti. Det är bra att söka kurser i god tid även om det inte finns någon formell sista ansökningsdag. Ta kontakt med någon av studievägledarna på Vägledningscentrum om du är det minsta osäker.
 
Ansökningsblanketter kan du hämta på Vägledningscentrum eller på blankettsidan här på webben.
 
Läser du en sammanhållen utbildning behöver du inte söka nya kurser inför varje termin.
Vad gör jag om jag måste avbryta en kurs eller en utbildning?
Du skall meddela personalen på Vuxenutbildning Skövdes expedition eller någon av studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum om du tänker avbryta en kurs. Innan du gör det bör du dock tänka över hur avbrottet kommer att påverka dina studier i övrigt och storleken på ditt studiestöd.
 
Om du av någon anledning behöver avbryta dina studier helt ska du meddela expeditionen, så att de kan registrera ditt avbrott. Meddela även Centrala Studiestödsnämnden, CSN, om du har bidrag eller lån som hanteras av denna myndighet.
Vad får man för betyg inom vuxenutbildningen?
Betyg sätts utifrån en skala på A - F. A är det betyg som är det högsta och  F är det som är lägst.
Hur får jag ett komplett examensbevis från vuxenutbildningen?
En gymnasieexamen måste innehålla minst 2400 gymnasiepoäng. Vilka kurser du har med i din examen beror på vilken inriktning du valt att ha på din gymnasieexamen. Det finns både högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieexamen. För att få reda på vilka möjligheter du har rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra studievägledare.

I vissa lägen finns även möjlighet att få examen enligt reglerna för slutbetyg. Detta är möjligt under vissa omständigheter till och med 1 juli 2020. Även här rekommenderar vi dig att du kontaktar studievägledare för att reda ut vilka möjligheter som finns.
 
Om du redan har ett slutbetyg/avgångsbetyg/gymnasieexamen från en treårig gymnasieutbildning kan du inte få en ny sådan examen. Ett undantag från denna regel finns om du har ett slutbetyg från reducerat program utfärdat efter 1 januari 2010.
 
Kan jag lägga in ämnen från mitt "gamla" gymnasiebetyg i ett slutbetyg/gymnasiexamen från vuxenutbildningen?
Om du redan har ett slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning kan du inte få ett nytt slutbetyg. Saknar du slutbetyg/gymnasieexamen går det att lägga in äldre betyg i ett slutbetyg/gymnasieexamen från Komvux . Det finns dock begränsningar i vilka kurser du kan ta med. Kontakta studievägledare för mer information.
Vad händer om jag får F i en kurs?
Om du får betyget F i en kurs rekommenderar vi inte att du läser en högre kurs i samma ämne. Många kurser bygger på varandra och har du bristande kunskaper kan du få svårigheter att klara en högre kurs.
 
Undantag kan dock finnas, diskutera med din lärare och studievägledare. Du är alltid välkommen att pröva eller repetera kursen för att få ett godkänt resultat.
Behöver jag ett komplett grundskolebetyg för att läsa gymnasiekurser inom vuxenutbildningen?
Nej, det behöver du inte. Vuxenutbildning Skövde är kursutformad och det går bra att blanda kurser på olika nivåer. Du behöver dock vara behörig i de kurser du söker.
När får jag mina betyg utfärdade?

Direkt efter slutförd utbildning. Tala med expeditionspersonalen på Vuxenutbildning Skövde eller med någon av studievägledarna på Vägledningscentrum.

Hur mycket måste jag läsa för att få heltidsstudiestöd?
Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i en utbildning. Om du studerar i kommunal vuxenutbildning bestäms studietakten utifrån hur många gymnasiepoäng eller verksamhetspoäng du läser i genomsnitt per vecka.
 
Du kan få studiemedel för 50, 75 eller 100 procents studietakt. För att få studiemedel på heltid behöver du klara i genomsnitt 20 poäng per vecka. En studietakt på 75 procent kräver 15-19 poäng per vecka, medan en studietakt på 50 procent kräver 10-14 poäng per vecka.