Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Webbanmälan för teoretiska gymnasiekurser

Ansökan mot kurser med start i augusti kommer att öppna 19 april

För att kunna söka i e-tjänsterna nedan behöver du ett Bank ID. 

E-tjänst ALVIS.

Logga in för att göra ansökan till kurser i vår nya e-tjänst ALVIS.
Klicka här för att logga in

Angående betyg för att styrka din behörighet

För att din ansökan skall behandlas måste du skicka in betyg på tidigare studier. Det finns möjlighet att ladda upp  en pdf av dina betyg i samband med din webbanmälan. 

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med hur du söker våra kurser!